برای دریافت هریک از خدمات مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران تعرفه ای به صورت یکپارچه در کل کشور در نظر گرفته شده است، این تعرفه در کل کشور یکسان بوده می باید به شماره حساب مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران واریز شود.

عملیات مالی در مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران به شرح زیر می باشد:

ثبت نام در سامانه GS1 و دریافت بارکد فروشگاهی به این صورت می باشد که تعداد 10 عدد یا 100 عدد بارکد را در قالب بسته های پیش شماره خریداری نموده و هزینه آنرا پرداخت می نمائید. اکنون شما مجاز به دریافت 10 یا 100 عدد بارکد می باشید، این مبلغ که واریز نموده اید به عنوان بستانکاری در حساب شما نگهداری می شود و هنوز فاکتور رسمی برای شما صادر نشده است.

حال برای 3 محصول خود مشخصات فنی اعلام و بارکد آنرا دریافت می کنید، در این زمان سیستم مالی مرکز برای شما صورت حساب رسمی به تعداد 3 بارکد صادر می کند. شما تا قبل از افزایش تعرفه تعداد 7 بارکد خالی دارید که می توانید با ارائه مشخصات بارکد آنها را نیز به صورت نهایی دریافت نمائید.

در صورت افزایش تعرفه خدمات در مرکز برای دریافت 7 بارکد باقی مانده خود باید مبلغ تفاوت قیمت قبل و بعد را به موجودی کیف پول خود اضافه نمائید.

عضویت در سازمان جهانی GS1 دارای هزینه اشتراک سالانه نیز می باشد که مبلغ آن 360 هزار تومان می باشد.

سایر هزینه های GS1 به شرح زیر است:

تعرفه دریافت ایران کد

روش محاسبه تعرفه خدمات ایران کد به این صورت می باشد که در زمان ثبت نامه مبلغ 810 هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت می نمائید ولی مبلغ پرداختی بابت حق اشتراک سالانه برای متقاضیان زیر 100 قلم کالا و بالای 100 قلم کالا متفاوت می باشد.

برای تعداد ایران کد کمتر 100قلم کالا هزینه اشتراک سالانه 410 هزار تومان و برای تعداد ایران کد بیشتر از 100 قلم کالا مبلغ 810 هزار تومان به عنوان هزینه ثبت نام پرداخت می شود.

حال برای محاسبه تعرفه دریافت ایران کد لازم است بدانید که در ایران کد برخلاف GS1 تعرفه برابری برای دریافت ایران کد کالا وجود ندارد و هر گروه کالا دارای ضریب متفاوتی می باشد به عنوان مثال ضریب پوشاک 2 بوده و برای دریافت 1 کد ملی کالا در گروه پوشاک باید مبلغ 40500 تومان واریز کنید این یعنی کالایی با ضریب 1 مبلغ 20250 تومان برای دریافت یک ایران کد هزینه خواهد کرد.

لیست کامل گروه های کالا، ضریب و مبلغ تعرفه در ایران کد به شرح زیر می باشد.