برای مشاوره تلفنی با مرکز ثبت نام و صدور شناسه خدمت می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:

شماره تلفن های ثابت: 05138463050 – 05138463060 – 05138463070 – 05138463080