ثبت نام و ارسال درخواست در کل کشور از طریق وب سایت این شرکت با آدرس http://www.626.ir انجام می شود. در ادامه به آموزش ثبت نام و ارسال اولین درخواست می پردازیم.

این بخش قبلا در برگه آموزش دریافت ایران کد، بارکد فروشگاهی، شناسه خدمت، شناسه کالا از طریق مشکاتیک – ایران کد، بارکد GTIN و شناسه خدمت (626.ir) آموزش داده شده