مدارک لازم برای ثبت نام و دریافت بارکد، ایران کد، شناسه خدمت و شناسه کالا

مدارک لازم برای ثبت نام و دریافت ایران کد، بارکد فروشگاهی GTIN، شناسه کالا و شناسه خدمت