افزایش تعرفه

اطلاعیه افزایش تعرفه از تاریخ 1402/09/01 باتوجه به ابلاغ مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به اطلاع کلیه اعضا و متقاضیان بارکد فروشگاهی GTIN/GS1، شناسه خدمت، کد موقعیت