تمدید ایران کد

تمامی اعضای ایران کد پس از گذشت یک سال از عضویت ایشان می باید هرسال نسبت به تمدید کد عضویت خود اقدام کنند

ایت فرآیند ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد که طبق روال به حساب مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران واریز می شود و به صورت خودکار تمدید کد عضویت به همراه تمامی بارکدهای اخذ شده اتفاق خواهد افتاد.

در بایگانی