مراحل درخواست ایران کد

مراحل درخواست ایران کد به شرح زیر است، (این مراحل طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت قابل اجراست)

  1. ارسال مدارک هویتی متقاضی مانند کارت ملی به همراه لیست محصولات و تشکیل پرونده.
  2. دریافت پیش فاکتور و پرداخت آن به حساب ۱۳۰۰۳۰۰/۴۱ به نام مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (ایران کد).
  3. تائید لیست کدهای کارشناسی شده که توسط یکی از کارشناسان کدگذاری ما برای شما ارسال می گردد.
  4. تائید نهایی کدهای ثبت شده در سیستم توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران و دریافت گواهی اصالت بارکدها.

توضیحات:

نتیجه تکمیل و عبور از هر مرحله به قرار زیر است:

  • پس از تکمیل مدارک هویتی پیش فاکتور سیستمی صادر و برای متقاضی ارسال می گردد.
  • بعد از واریز مبلغ پیش فاکتور به حساب مرکز ملی شماره گذاری، اصل فاکتور در صورت نیاز برای متقاضی ارسال خواهد شد، در این مرحله کد عضویت مختص متقاضی در سیستم صادر و به مدت یک سال دارای اعتبار خواهد بود. (اعتبار کد عضویت صادر شده برای سال های بعد منوط به پرداخت حق اشتراک سالانه از سال دوم می باشد).
  • مشخصات فنی محصولات توسط کارشناس کدگذاری در سیستم شماره گذاری ملی ثه صورت موقت ثبت شده و گزارش آن برای متقاضی ارسال می گردد. (در این مرحله می بایست متقاضی تعاریف درج شده را به دقت مطالعه و در صورت صحیح بودن، آن را مهر و امضا نموده و برای کارشناس ارسال نماید. در صورت وجود مغایرت موارت اصلاحی در فرم مربوطه اصلاح شده و سپس برای کارشتاس ارسال می گردد).
  • کارشناس مشخات تائید یا اصلاح شده را در سیستم ثبت نهایی نموده و در صورت تائید مرکز شماره گذاری، گذارش مربوطه را برای متقاضی ارسال خواهد نمود.

در این مرحله متقاضی می باید اعداد یا کد هر محصول را که گواهی تائید آنرا دریافت نموده، جهت تولید تصویر با کیفیت بارکد طبق استانداردهای بین المللی به طراح بسته بندی محصول ارائه نموده و حتما قبل از چاپ یک به یک آنها را تست نماید.

استاندارد مورد استفاده در بارکد بین المللی gs1 با نام EAN13 شناخته شده و برای چاپ بارکد ملی که البته نیازی به چاپ آن نیست از استاندارد Code128 استفاده می گردد.

توجه: بارکد طراحی شده روی محصول ختما باید به گونه ای چاپ شود که پس از بسته بندی کاملا صاف و بدون قوس یا زاویه در معرض دید دستگاه بارکدخوان قرار گیرد.

امیدواریم با مطالعه مطالب ذکر شده از ضرر وزیان ناشی از خطا در خواندن بارکد و برگشت محصولات از بازار در امان باشید.

در بایگانی