ساخت بارکد

احتمالا با فونتهای قابل تنظیم در نرم افزارهای متنی مانند مایکروسافت ورد آشنا هستید، بارکد مانند فونت عمل می کند.

اعداد یا حروف یا ترکیبی از آنها را که بستگی به استاندارد انتخابی تولید بارکد دارد را کنار هم چیده و با انتخاب استاندارد مورد نیازتان به بارکد تبدیل نمائید.

به عنوان مثال برای چاپ بارکدی از جنس بارکدهای فروشگاهی مانند GS1 به استاندارد یا همان فونت EAN13 نیاز دارید.

جالب است بدانید خطوط سیاه رنگ برای دستگاه های بارکدخوان مهم نیستند و صرفا فاصله لبه های خطوط سیاه رنک از یکدیگر اهمیت دارند. پس کیفیت چاپ بارکد و استاندارد انتخاب شده در تولید آن به فروش کالا سرعت بیشتری خواهد بخشید.

در بایگانی