دریافت بارکد بین المللی GS1

برای دریافت بارکد بین المللی GS1 تفاوتی ندارد که در چه گروه کالایی ایران کد گرفته اید، مهم این است که آیا محصول شما قابلیت توزیع در فروشگاه های زنجیره ای را داراست یا نه. به عبارت دیگر محصول شما در ابعادی بسته بندی می گردد که می توان در قفسه های فروشگاه های زنحیره ای جایی برای آن در نظر گرفت؟

اگر اینطور است پس از دریافت ایران کد که شناسه ملی و ایرانی محصو خواهد بود، می توانید برای دریافت بارکد بین المللی با مبلغ ۳۰ هزار تومان اقدام کنید.

برای این کار ابتدا در اینجا http://626.ir/gs1/barcode/register.php  ثبت نام نموده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

مدت زمان لازم برای رسیدن به بارکد قابل چاپ روی بسته بندی

پس از ثبت نام و تکمیل مدارک در صورت وجود کلاس کد محصول شما، کلا 1 یا ۲ روز برای دریافت بارکدهای ملی و بین المللی زمان نیاز است، اما دریافت بارکد با این سرعت شروطی دارد:

  • حتما نماینده شما باید شرکت مشاوران مشکات شرق باشد.
  • حتما باید به محض دریافت نواقص پرونده نسبت به رفع آن اقدام نمود.
  • سریعا پس از دریافت پیش فاکتور، مبلغ آنرا به حساب مرکز شماره گذاری واریز و به شرکت مشاوران مشکات شرق اطلاع داد.
  • تعاریف گویایی از محصول خود ارائه نمائید تا کارشناس کدگذاری بتوان سریعا آنرا در سیستم تعریف نماید.
  • و آخرین نکته اینکه پس از دریافت فایل کارشناسی اولیه سریعا مهر و امضا نموده و برای ما ارسال نمائید.

در این مرحله کدهای تعریف شده برای تائید نهایی به دفتر مرکزی ارسال شده و معمولا ۲ تا ۴ ساعته تائید می شوند.

در بایگانی