سامانه ستاد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

صدور کدهای ملی تامین کنندگان کالا در سامانه ستاد برای قیمت گذاری و شرکت در مناقصات دولتی

زمان لازم : ۱ یا ۲ روز کاری

هزینه : طبق فاکتور رسمی و واریزی فقط به حساب دولت

با شماره ۰۹۳۰۳۰۰۹۰۹۸ تماس بگیرید و یا در همین سایت ثبت نام کنید، ما با شما تماس خواهیم گرفت.

در بایگانی